گواهی عضویت در انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران

کارت بازرگانی

عضویت در لیست تامین کنندگان شرکت ملی گاز

عضویت در اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

 پروانه مهندسی

 

برخی گواهی های مدیر عامل شرکت

مدرک تحصیلی

آلستوم فرانسه

امرسون ایتالیا

امرسون ایتالیا

زیمنس آلمان

OIEC ایران

نارگان ایران