1- مشتریان محترم توجه فرمایند که این شرکت سازنده نبوده بلکه تامین کننده می باشد لهذا ارائه پیشنهاد قیمت منوط به استعلام از سازنده مربوطه و مشروط به دریافت پاسخ از وی می باشد.

2- استعلام قیمت فقط از مصرف کننده نهایی کالا (End User) و یا پیمانکاران EPC پروژه ها (با ارائه اسناد مثبته) پذیرفته شده و با توجه به بند یک فوق الذکر پاسخ داده خواهد شد.

3- از ارائه پاسخ به استعلام های مناقصه گران (برای شرکت در مناقصه) معذوریم. (استثناء: اعضاء باشگاه مشتریان =شرکت هایی که قبلا خریدی از ما انجام داده اند). این سرویس به اعضاء باشگاه مشتریان تا سقف ده برابر مجموع خرید های قبلی شان ارائه می گردد.

4- بدلیل عدم موجودی کالا و تامین بصورت سفارشی و با در نظر گرفتن هزینه های ثابت هر سفارش, این شرکت از ارائه قیمت در خصوص استعلام های با حجم قیمتی (یا بودجه برآوردی) کمتر از هزار یورو (حدود 100,000,000 ریال) معذور است.

5- در خصوص استعلام تجهیزات کوبولد با توجه به اینکه این شرکت نماینده نبوده بلکه distributor می باشد ضروریست مشتریان عزیز استعلام خود را با ارسال order code تجهیزات مورد تقاضا به این شرکت اعلام نمایند. order code های مربوطه بطور تمام و کمال در دیتا شیت مربوط به هر تجهیز در سایت www.kobold.com یافت می شوند.

6- استعلام قیمت فقط از اشخاص حقوقی (فعال) پذیرفته شده و به استعلام های دریافتی از سوی اشخاص حقیقی پاسخ داده نخواهد شد.

7- جهت کاهش مصرف غیر ضروری کاغذ و در راستای حفظ محیط زیست این شرکت تمایل دارد که استعلام ها و مکاتبات از طریق پست الکترونیکی و در موارد معدود و اجتناب ناپذیر به وسیله نمابر انجام گیرد. (لطفا استعلام بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضا اسکن و از طریق ایمیل ترجیحا شرکتی ارسال گردد)

این شرکت بابت عدم امکان “ارائه قیمت بصورت تلفنی و شفاهی” عذرخواهی خود را اعلام میدارد.