نام شرکت: کنترل گستر پویا

نوع شرکت: با مسئولیت محدود

نوع مالکیت: صد در صد خصوصی

شماره ثبت:  443529 تهران (شماره ثبت قدیم 5453 اداره ثبت شرکتها، اراک)

تاریخ تاسیس: 1383/03/02

تاریخ ثبت: 1392/4/26 تهران

خلاصه موضوع: خدمات فنی و مهندسی و تامین کالا در زمینه سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

شناسه ملی:  10780089019

کد اقتصادی:  ************ (جهت جلوگیری از سوء استفاده درج نمی گردد)

کد کارگاهی(شماره بیمه):  0188340060

سرمایه شرکت (اعم از نقدی و غیر نقدی): 6,000,000,000  ریال

سرمایه معنوی: دانش، تجربه، تعهد و تخصص….