چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی اراک از تاریخ 6 لغایت 9 مهرماه 1395 در محل نمایشگاههای بین المللی غرب کشور-اراک برگزار و این شرکت در آن حضور خواهد داشت.

دیدار ما غرفه شماره 4 از ساعت 16 لغایت 21 تاریخ های فوق