جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از سازمان صنعت , معدن و تجارت استان تهران اخذ گردید. هیئت مدیره کسب این موفقیت را به همه همکاران تبریک عرض می نماید.