شرکت در آستانه عقد قرارداد نمایندگی انحصاری یک شرکت کره ای, اخبار تکمیلی بزودی اعلام می شود.