صفحه وندور لیست به وبسایت شرکت کنترل گستر پویا اضافه شد. در این صفحه لیست سازندگانی که این شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم امکان تامین تجهیزات از آنها را دارد به ترتیب نوع تجهیزات دسته بندی و فهرست شده اند. قابل ذکر است که در شرایط تحریم برخی از شرکت ها از ارائه سرویس به کشور عزیزمان خودداری می کنند و در واقع خودزنی می نمایند. به امید روزی که نیازی به این شرکت ها نداشته باشیم.

قابل توجه شرکت های داخلی سازنده تجهیزات ابزار دقیق:

این شرکت آمادگی دارد تا نام شرکت های داخلی را نیز به لیست خود اضافه نماید. از این شرکت های محترم تقاضا داریم در صورت تمایل نسبت به ارسال معرفینامه, رزومه, کاتالوگ و/یا بروشور محصولات خود و بخصوص گواهینامه ها و تاییدیه های مربوطه به آدرس پستی و یا ایمیل این شرکت اقدام تا نام آنها در لیست سازندگان قرار گیرد. بدیهی است که استعلام و خرید از سازندگان داخلی منوط به تقاضا و یا تایید از سوی مصرف کنندگان کالا می باشد. امیدواریم روزی شاهد آن باشیم که این قبیل لیست ها شامل سازندگان متعدد داخلی مورد تایید باشد. بامید آنروز….