این پایگاه اطلاع رسانی جهت ارائه آخرین اطلاعات مرتبط با شرکت کنترل گستر پویا به مشتریان محترم و علاقمندان راه اندازی گردیده است.